اکوتوریسم

شرکت یاسمین پارسه طراح اصلی در تورهای اکوتوریسم و از بنیانگزاران تدوین سند ملی طبیعت گردی است که طی 18 سال اخیر به این سو اجرای تورهای ماجراجویانه و تورهای طبیعت گردی را در ارتفاعات منطقه قومی تالش هدایت و رهبری می کند.

اکوتوریسم یا بوم‌گردشگری یا به غلط طبیعت گردی، گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست‌نخوردهٔ جهان سفر می‌کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی‌ها و دیگر جانوران می‌پردازند.